شرکت مس منطقه کرمان

شرکت مس منطقه کرمان
حسین نظری
5000 به بالا
(034) - 34302000

چشم انداز شرکت: سازمانی کارآمد در عرصه تولید و عرضه مس با عملکرد در مقیاس جهانی

این شرکت طبق اساسنامه وظیفه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فلزات داخل و خارج کشور را بر عهده دارد. این شرکت 3 زیرمجموعه به شرح ذیل را دارا می باشد:
1- معدن و کارخانجات مس سرچشمه در 160 کیلومتری جنوب غرب کرمان و 50 کیلومتری جنوب رفسنجان قرار دارد. خط تولید این حوزه شامل معدن و کارخانه های تغلیظ، مولیبدن، ذوب، پالایشگاه و لیچینگ می باشد.
آدرس مس سرچشمه :کرمان - رفسنجان - مس سرچشمه - کدپستی 7731663153
شماره تلفن : 34302000 (034) شماره فاکس : 34305323 (034)

2- معدن و کارخانجات مس میدوک واقع در منطقه کرمان

مس میدوک در فاصله 42 کیلومتری شمال شرق شهربابک و 132 کیلومتری معدن مس سرچشمه، در استان کرمان واقع شده است. خط تولید این حوزه شامل معدن و کارخانه های تغلیظ و لیچینگ می باشد.
آدرس مس میدوک : کرمان – 42 کیلومتری شمال شرق شهر بابک و 132 کیلومتری شمال غرب معدن سرچشمه
شماره تلفن : 90-34122580 (034) شماره فاکس : 34122589 (034)

3- کارخانجات مس خاتون آباد واقع در منطقه کرمان

کارخانه ذوب مس خاتون آباد در 30 کیلومترى شهرستان شهربابک و 80 کیلومترى مس میدوک و در فاصله 200 کیلومترى غرب استان کرمان قرار دارد. خط تولید این حوزه شامل کارخانه های ذوب و پالایشگاه می باشد.
آدرس مس خاتون آباد : کرمان – 30 کیلومترى شهرستان شهربابک
شماره تلفن : 34306001 (034) شماره فاکس : 34306002 (034)