مس منطقه آذربایجان (مس سونگون)

محمد حاجی آقا زاده لوحی
1001-5000

آدرس دفتر مرکزی

ایران - آذربایجان شرقی - تبریز - ورزقان، معدن سونگون