شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران
احمد مرادعلیزاده
1351/06/07
5000 به بالا
(021) - 8711101

چشم انداز شرکت: سازمانی کارآمد در عرصه تولید و عرضه مس با عملکرد در مقیاس جهانی

این شرکت طبق اساسنامه وظیفه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فلزات داخل و خارج کشور را بر عهده دارد. این شرکت 2 زیرمجموعه به شرح ذیل را دارا می باشد:
1- شرکت مس منطقه کرمان
2- شرکت مس منطقه آذربایجان

آدرس دفتر مرکزی

ایران - تهران - تهران - شرکت : تهران – خیابان ولی عصر نرسیده به پارک ساعی پلاک 2161