معدن کانسار پویان

معدن کانسار پویان
سید سهراب حسینی
1387/02/18
10-20
021 - 66859115

شرکت معدن کانسار پویان در اردیبهشت ماه 1387 به طوررسمی فعالیت خود را آغاز نمود و با بهره گیری از تخصص و توانمندی بالقوه نیروی مهندسی خود در زمینه معدنکاری کشور قدم نهاد.
در مدت این 8 سال سعی برآن شد با حضور در عرصه های مختلف معدنکاری مهندسی، خلاقانه و علمی به گسترش معدنکاری اصولی و اکتشاف و بهره برداری از ذخایر خدادادی کشور تلاش نماید.
شرکت معدن کانسار پویان با جذب نیروهای متخصص و جوان در کنار مشاوران و مدیران با تجربه خود با انجام ده ها پروژه حفاری، اکشتاف، طراحی، و مشاوره به عنوان یک شرکت شاخص در عرصه معدنکاری کشور فعالیت نماید و عالوه بر آن در راستای کارآفرینی و اشتغال زایی گام های موثر و کارآمدی بردارد.
این شرکت در حال حاضر با داشتن متخصص و کارشناسان مجرب در مقاطع و مراتب مختلف علمی در زمینه های تخصصی حفاری
اکتشافی، پی جویی تا اکشتاف تفصیلی، مطالعات ژئومکانیک، طراحی و مشاوره با هدف ارتقای علمی و اصولی معدنکاری مشغول به
فعالیت است.
دپارتمان های فنی این شرکت متشکل است از دپارتمان حفاری (مغزه گیری، پودری، چالزنی و RC)، دپارتمان تخصصی اکتشاف (مطالعات صحرایی و پی جویی، نیمه تفضیلی و تفضیلی)، دپارتمان طراحی استخراج و دپارتمان مطالعات ژئومکانیکی می باشد.
شرکت معدن کانسار پویان عضو رسمی اتحادیه حفاران غیر نفتی ایران می باشد.

آدرس دفتر مرکزی

ایران - تهران - تهران - خیابان آزادی، خیابان اوستا، تقاطع خیابان ارومیه، پلاک 28، واحد3