زمین راد سپاهان

مجید فتاحی
1371/04/09
10-20
031 - 32205023

مجری طرحهای اکتشافی و استخراجی معادن

دارای پایه سه کاوشهای زمینی و پایه پنج رشته آب و پایه پنج رشته راه و ترابری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به شماره 25932/4/20
دارای پروانه فنی مهندسی وزارت صنایع و معادن به شماره 1324744/12330/104
دارای گواهینامه HSE , ISO 9001:2008

آدرس دفتر مرکزی

ایران - اصفهان - اصفهان - منوچهری ساختمان شماره 70 طبقه 2