درباره ما

شبکه معدن ایران با هدف جمع آوری، مستندسازی و تولید بانک های اطلاعاتی در سال ۱۳۹۰ تشکیل گردید. این مجموعه از بدو

تاسیس خود از حمایت و مشارکت “خانه معدن ایران” بهره برده و توانسته است مجموعه هایی مستند، مدون، به روز و کارا را در

حوزه معدن و صنایع معدنی ایران تولید نماید. ضرورت توجه به فرصت های سرمایه گذاری پس از توافق هسته ای ایران و در

دوران پسا تحریم، تمرکز بیش از پیش فعالین و دست اندرکاران معدنی را می طلبد. امری که پیش نیاز ضروری آن، آشنایی با

شرکت های فعال، زمینه های فعالیت و پتانسیل های موجود است. اهم سرفصل های فعالیت های شبکه معدن ایران در حوزه معدن

و صنایع معدنی، از قرار زیرند:

• انتشار بانک جامع معدن و صنایع معدنی ایران

• برگزاری همایش ها و کنگره های تخصصی

• برگزاری نمایشگاه های حرفه ای ملی و بین المللی

• برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی

• انتشار سالنامه های تخصصی انجمن ها و شرکت ها

• برنامه نویسی، اجرا و مدیریت محتوای وبسایت IMICO.org به عنوان مرجع اطلاعات

تخصصی فعالین و شرکت های معدنی